Zmieniamy i rozwijamy się nieustannie

Nasz dziennik pokładowy, czyli
co nowego w Draft EYE?Witaj na blogu Draft EYE!

Założyliśmy tego bloga z myślą o obecnych i przyszłych użytkownikach systemu. Będziemy tu odpowiadać na nurtujące Was pytania oraz opisywać nowe funkcje i kluczowe zmiany w systemie. Zapraszamy i życzymy owocnej lektury!Odwiedź nas również na Facebooku
Subskrybuj kanał RSS

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Współpracuj z klientami przy projektach graficznych. Twórz zadania, wymieniaj uwagi, nanoś poprawki.


Nadawanie zadaniom priorytetów

20
05.2016

Od dziś w Draft EYE zadaniom można przypisywać priorytety. Dzięki temu znacznikowi, można wyróżnić zadania szczególnie pilne lub ważne. Wybranie priorytetu 'Wysoki' będzie widoczne na liście i w szczegółach zadania:


Wartość pola można zmienić w szczegółach zadania, poprzez przycisk "Edytuj" lub alternatywnie "Zmień status".

Globalny strumień aktywności

29
01.2016

Strumień aktywności wprowadzony kilka miesięcy temu stał się na tyle ważnym elementem systemu, że pojawił się w głównym menu aplikacji i uległ drobnej rozbudowie. Pojawiają się w nim już nowe wiadomości, dzięki czemu można błyskawicznie zweryfikować jakie zmiany zaszły w systemie od ostatniego logowania. Dodatkowo wprowadzono również filtrowanie według projektów.

Widok ulepszonego strumienia aktywności dla projektu demonstracyjnego:


Strumień aktywności

22
05.2015

Prezentujemy nową funkcję w Draft EYE - niewielką, lecz bardzo praktyczną - strumień aktywności. To dedykowany ekran umożliwiający wygodne prześledzenie aktywności we wszystkich projektach, lub jednym wskazanym.

Na pulpicie systemu (ekran startowy) pojawiła się ikona "Strumień aktywności", która prezentuje ostatnie zmiany w obrębie całego systemu. Podobny przycisk znalazł się również w widoku projektu (wyświetla zmiany wykonane wyłącznie w danym projekcie).
 
Strumień aktywności dla projektu demonstracyjnego:

Integracja z Google Docs

18
05.2015

Draft EYE zostało zintegrowane z dokumentami Google Docs! Od dziś w systemie można wygodnie załączać istniejące pliki i tworzyć zupełnie nowe dokumenty oferowane przez Google. Przebudowie uległ ekran załączania plików do zadania i projektu:

 • 'Wgraj plik z dysku' - przycisk realizuje funkcję obecną do tej pory. Pozwala na wgranie do systemu pliku ze swojego dysku.

 • 'Plik umieszczony w sieci' - pozwala dodać do zadania zasób zewnętrzny (np. plik umieszczony na własnym serwerze). Tak dodany plik nie jest zachowywany w Draft EYE - system przechowuje jedynie sam odnośnik.

 • 'Utwórz rysunek Google' - tworzy na serwerze Draft EYE obraz Google Docs. System wygeneruje link do dokumentu, który można edytować bezpośrednio w przeglądarce. Odnośnik można również wysyłać do osób trzecich (możliwość edycji będzie miała każda osoba, która posiada link - nawet ta, która nie posiada konta w Draft EYE).

 • 'Utwórz tekst Google' - tworzy w Draft EYE dokument tekstowy Google Docs (reszta jak wyżej).

 • 'Utwórz arkusz Google' - tworzy w Draft EYE arkusz kalkulacyjny Google Docs (reszta jak wyżej).

Wiosenne usprawnienia

20
04.2015

Wprowadziliśmy kilka drobnych usprawnień proponowanych przez Was. Dziękujemy i zapraszamy do zgłaszania własnych pomysłów. Żadna propozycja nie pozostanie bez odpowiedzi!

 • Usuwanie komentarzy

Wszyscy właściciele projektów mają możliwość usuwania swoich komentarzy (np. utworzonych przez pomyłkę). Służy do tego przycisk "Usuń komentarz" znajdujący się w prawej części nagłówka komentarza.
 • Wyświetlanie plików PDF bezpośrednio w systemie

Zawartość plików PDF jest już bezpośrednio wyświetlana w oknie Draft EYE - wcześniej była to tylko ikona z mozliwością pobrania pliku. Ze względu na ograniczenia teczniczne do takiego dokumentu nie ma możliwości przypinania pinezek.
 • Multi-przypisywanie uczestników do projektu

Przy tworzeniu nowego projektu można już od razu przypisać do niego wielu uczestników. Wystarczy wprowadzane adresy e-mail rozdzielić średnikiem. Jeszcze wygodniej odbywa się to na ekranie "Uczestnicy" po utworzeniu projektu - właściciel projektu ma możliwość wybierania uczestników z listy poprzez kliknięcie.

Anonimowe udostępnianie zadań

02
11.2015

Draft EYE rozbudowuje się o bardzo przydatną i praktyczną funkcję - anonimowe udostępnianie zadań. Jeśli chcesz wysłać efekt swojej pracy osobie, która nie jest uczestnikiem projektu masz już taką możliwość! W każdym zadaniu, które posiada załączony plik graficzny pojawił się przycisk "Udostępnij". Po jego kliknięciu, na ekranie pokaże się prosty i krótki link, który mozna przesłać dowolnej osobie. Użytkownik, który go otworzy zobaczy zadanie ze wszystkimi komentarzami i przypiętymi pinezkami. Naturalnie, ze względów bezpieczeńśtwa modyfikowanie danych na takim ekranie nie jest możliwe - informacje są prezentowane w trybie tylko "do odczytu". Jeśli macie jakieś sugestie lub uwagi, zachęcamy do kontaktu.

Znak wodny w grafikach

10
02.2014

Dodaliśmy nową funkcję - automatyczne dodawanie znaku wodnego do materiałów graficznych. Aby skonfigurować znak wodny, należy przejść do ustawień konta i sekcji 'Znak wodny'. Zalecamy użycie formatu PNG, dzięki czemu można dodać znak wodny z przezroczystością.
Po przypisaniu wybranego obrazu, każda nowa grafika umieszczana w Draft EYE będzie miała automatycznie naniesiony znak wodny w prawym, dolnym rogu.

Nowa funkcja - wiązanie zadań z kalendarzem

10
06.2014

Na platformie Draft EYE pojawiła się nowa, dawna wyczekiwana funkcja. Od dziś można powiązywać ze sobą zadania i wydarzenia. Przy tworzeniu nowego zadania (lub edycji już istniejącego) pojawia się nowe pole, w którym można wskazać datę za pomocą kontrolki kalendarza:


Po zapisaniu zadania ze wskazaną datą, system automatycznie utworzy nowe wydarzenia o nazwie: 'Zadanie: + nazwa zadania'. Jeśli wskazana data dotyczy przyszłości, wydarzenie będzie miało również domyślnie zaznaczoną opcję 'Przypomnij na email'.

Kliknięcie w wydarzenie spowoduje przejście do kalendarza, gdzie będzie można zobaczyć jego szczegóły i dokonać niezbędnych modyfikacji.

20
05.2014

Draft EYE wzbogaciło się o usprawniony mechanizm wyszukiwania, tzw. 'Instant search'. Jego celem jest umożliwienie błyskawicznego i wygodnego wyszukiwania informacji w obrębie całego systemu (podobne rozwiązanie stosuje wyszukiwarka Google). Mechanizm włącza się automatycznie po wprowadzeniu w polu wyszukiwarki co najmniej 3 znaków. Użytkownik otrzyma maksymalnie 10 pasujących wyników (reszta jest dostępna po naciśnięciu klawisza 'Enter', lub kliknięciu przycisku 'Więcej wyników'). 

Ikony w widoku odnosników

12
04.2014

Na ekranie odnośników pojawiła się nowa kolumna prezentująca ikonę (faviconę) witryny, do której prowadzi odnośnik. Favicona to niewielki obrazek, który pojawia się przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej lub na karcie z otwartą stroną www. Favicony są automatycznie wykrywane i pobierane przez system.


Importowanie wydarzeń

01
04.2014

Dodaliśmy funkcjonalność importowania wydarzeń w formacie iCalendar. Jest to uniwersalny format informacji kalendarzowych, wspierany m.in. przez Google Gmail i Microsoft Outlook.

Aby dokonać importu, należy przejść na ekran kalendarza i użyć przycisku 'Importuj wydarzenia'. Podczas importu danych należy wskazać plik z rozszerzeniem 'ics' (można go łatwo wyeksportować z programów pocztowych) i opcjonalnie ustawić dodatkowe parametry importu:

Inteligentna wyszukiwarka

24
03.2014

Dokonaliśmy drobnego, lecz przydatnego usprawnienia w wyszukiwarce systemowej. Po wprowadzeniu frazy, dla której nie odnaleziono żadnych pasujących elementów (1), system podpowie zestaw kilku najbliższych i najbardziej trafnych fraz (2). Każda z nich zwróci co najmniej jeden, pasujący wynik.

Nowa funkcja - Wiadomości błyskawiczne

24
02.2014

Przygotowaliśmy nową funkcję szybkich wiadomości (dziękujemy w tym miejscu za Wasze sugestie). Pozwala ona na błyskawiczny kontakt z uczestnikami projektu za pomocą minimalnej liczby kliknięć. Funkcja jest przydatna szczególnie, kiedy konwersacja nie jest związana z istniejącymi zadaniami lub dotyczy spraw pobocznych. Realizacja funkcji wiadomości błyskawicznych jest nieco inna w panelu Właściciela i Uczestnika:

 • Panel właściciela projektu

Po zalogowaniu do systemu i wybraniu zakładki "Uczestnicy" znajduje się poniższy, przebudowany widok. Po wybraniu tabeli z projektem, użycie przycisku "Wyślij wiadomość" spowoduje pojawienie się okna z polem do wpisania treści. Po jej wysłaniu, wszyscy uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie powiadomieni o nowej wiadomości
 • Panel uczestnika

Ponieważ uczestnicy projektu nie mają dostępu do powyższego ekranu, funkcja błyskawicznej wiadomości jest zrealizowana poprzez specjalny przycisk. Jeżeli uczestnik znajduje się w widoku projektu lub jego zadaniach, w rogu ekranu pojawi się zakotwiczony przycisk, który po kliknięciu pozwoli wprowadzić treść wiadomości. Wiadomość zostanie rozesłana do właściciela i wszystkich uczestników projektu.

Formatowanie tekstu w komentarzach

03
02.2014

Wprowadziliśmy funkcję prostego formatowania tekstu w komentarzach. Mechanizm oparty jest na popularnym formacie BB Code. Dostępne są cztery podstawowe operacje na tekście:
 
 • cytowanie (skrót klawiaturowy: Ctrl+Q)
 • pogrubienie (Ctrl+B)
 • kursywa (Ctrl+I)
 • podkreślenie (Ctrl+U)
 

Rewolucje w systemie komentowania zadań

17
01.2014

Prezentujemy nowy sposób komentowania w Draft EYE. Dotychczasowy system nie był optymalny, bo komentarze znajdowały się pod obrazem, co utrudniało ich skojarzenie z odpowiednim miejscem na grafice. Od dziś przy każdej przypiętej pinezce, można dopisać odpowiedni komentarz. Mamy nadzieję, że ta zmiana usprawni i uprości Wam proces wymiany uwag z klientami. Przykładowa grafika z komentarzami prezentuje się tak:

W razie uwag prosimy o kontakt z nami na contact@drafteye.com lub poprzez przycisk 'Kontakt' w aplikacji.

Nowości w interfejsie użytkownika

13
01.2014

Dodaliśmy kilka istotnych usprawnień w interfejsie aplikacji. Wszystkie zostały zaznaczone na poniższym ekranie. Dziękujemy za wszystkie Wasze sugestie w tym zakresie.1. Przebudowany wygląd okruszków

2. Pływający sidebar

Na monitorach z wyższą rozdzielczością panel z opcjami staje się pływający i przypina się w jednym miejscu ekranu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie opcje są cały czas widoczne niezależnie od tego, w jakim miejscu widoku się znajdujemy.

3. Dwa nowe przyciski nawigacyjne: zadanie poprzednie / zadanie następne

Przydatne w projektach z większą liczbą zadań.

4. Przycisk "do góry"

Umożliwia szybki i łatwy powrót na górę strony.

Noworoczne usprawnienia

03
01.2014

Z początkiem nowego roku, w Draft EYE poprawiliśmy parę błędów i dodaliśmy kilka drobnych usprawnień. Dwie rzeczy szczególnie ułatwią Państwu pracę:
 
 
 • Rozwijane menu z projektami i elementami organizera
 
Po najechaniu na przycisk 'Moje projekty' pojawi się menu z ostatnio modyfikowanym projektami (maksymalnie pięc elementów).
Podobne menu pojawi się również w przypadku opcji 'Organizer'
 
 • Szablony e-mailowe

Zmianie uległy również tytuły e-maili wysyłanych przez system. Obecnie bardziej eksponowana jest nazwa użytkownika, który wykonał zmianę i nazwa projektu.
 
Życzymy owocnego nowego roku z Draft EYE!

Widoki, tabele i sortowanie

19
12.2013

Czy wiesz, że możesz zmieniać ustawienia widoków oraz tabel i są zapamiętywane na Twoim komputerze? W dwóch podstawowych ekranach systemu (lista projektów oraz lista zadań projekcie), obok nazwy znajdują się dwa przyciski:
 
 • Widok kafelków: przydatny przy niewielkiej liczbie elementów. Dzięki dużym miniaturom, umożliwia szybkie i wygodne odnajdywanie grafik.

 • Widok tabeli: sprawdzi się szczególnie przy większej ilości danych. Umożliwia bezpośrednią edycję elementów (przyciski "Edytuj" i "Usuń"), a także sortowanie według wartości z wybranej kolumny. 
 

Porównanie widoku kafelkowego i tabeli:
Wszystkie zmiany (rodzaj widoku oraz sortowanie) są zapamiętywane w przeglądarce. Dzięki temu wybrane ustawienia będą aplikowane po każdym zalogowaniu do Draft EYE.


Brandowanie panelu klienta

16
12.2013

Przygotowaliśmy funkcję brandowania panelu klientów logotypem własnej firmy. Po ustawieniu w Draft EYE własnego logo, klienci pracujący z nami przy projektach, widzą je w bardzo widocznym miejscu.


 • Widok panelu klienta z logo właściciela projektu

 • Jak przypisać logo?
Aby przypisać swoje logo, wystarczy wejść w opcje "Moje Konto" -> "Edytuj dane konta" i wskazać pole "Logo":

Zalecamy, by logo nie miało przezroczystych marginesów - prezentuje się wtedy najlepiej. Możesz wgrać logo dowolnego rozmiau, jednak jeśli będzie ono większe niż 100 x 100 , zostanie automatycznie proporcjonalnie zmniejszone.

Paczka kolejnych usprawnień

09
12.2013

Z początkiem tygodnia wprowadziliśmy kilka nowości:
 
 • Grupowanie e-maili od klientów
 
W celu zmniejszenia liczby powiadomień o zmianach, informacje o modyfikacjach wykonywanych przez klientów są grupowane w jedną zbiorczą wiadomość. Po 10 minutach od zakończenia prac przez klienta, zmiany które wprowadził są zbierane i wysyłane w postaci jednej wiadomości do właściciela projektu. Nowa funkcja nie dotyczy sytuacji odwrotnej - każda zmiana generowane przez właściciela jest wysyłana natychmiastowo w postaci pojedynczej wiadomości (klienci bywają bardzo niecierpliwi).
 
 
 • Powiadamianie o zaakceptowaniu zaproszenia przez klienta
 
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez klienta, właściciel projektu jest natychmiastowo powiadamiany odpowiednim e-mailem:

 
 • Poprawione szablony wiadomości
 
Wszystkie e-maile wyświetlają się już poprawnie w desktopowych klientach pocztowych (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird).
 
 
 • Widget daty 
 
Niewielki, ale pożyteczny dodatek - wewnątrz systemu jest widoczna bieżąca data i czas:

 

Usprawniamy Draft EYE

01
12.2013

Poprawiliśmy kilka drobnych błędów zgłoszonych przez Was oraz dodaliśmy dwie niewielkie, ale bardzo pożyteczne funkcje:


 • Ekran uczestników
   
W przypadku, gdy klient nie przyjął jeszcze naszego zaproszenia,  na ekranie uczestników pojawia się odpowiednia informacja. Dzięki temu mamy pewność, że klient nie zalogował się jeszcze do systemu Draft EYE (być może wysłaliśmy zaproszenie na niepoprawny e-mail? )
 
 • Seryjne tworzenie zadań
   
Czasami zachodzi potrzeba dodania jednorazowo większej liczby zadań do projektu. Dzięki funkcji seryjnego tworzenia zadań staje się to maksymalnie proste. Na ekranie tworzenia zadania wystarczy kliknąć ikonę z plusem, aby zapisać bieżące zadanie i natychmiast rozpocząć tworzenie kolejnego.Jeżeli macie pomysły na nowe funkcje - napiszcie do nas!

Artykuł na Spider's Web

27
11.2013

Technologiczny portal Spider's Web napisał o Draft EYE - zapraszamy:

Przejdź do artykułu

Krótki film promocyjny

24
11.2013

Na portal YouTube pojawił się krótki film, objaśniający w półtorej minuty czym jest Draft EYE. Zapraszamy!

Zobacz na YouTube

FAQ - Jak korzystać z wydarzeń w Draft EYE?

16
11.2013

Draft EYE posiada użyteczny kalendarz, który pomaga zarządzać czasem i panować nad wszystkimi terminami. Do kalendarza można dostać się po zalogowaniu za pomocą dwóch kliknięć (Organizer  -> Kalendarz ). Po dostaniu się na widok kalendarzy, możesz dodać nowe wydarzenie. Aby je utworzyć wystarczy kliknąć na wybrany dzień, albo skorzystać z opcji ‘Dodaj wydarzenie’. Kliknij na istniejące wydarzenie, aby je edytować (lewy przycisk myszy) lub usunąć (prawy przycisk)

FAQ - Zmiana domyślnego awatara

14
11.2013

Domyślny awatar każdego użytkownika po założeniu konta to sylwetka człowieka. Łatwo go jednak zmienić - wystarczy posiadać dowolną grafikę (najlepiej o proporcjach kwadratu). Po zalogowaniu wystarczy przejść do zakładki ‘Moje konto’ (1), a następnie wskazać odpowiednią grafikę (2). Po zapisaniu zmian, wszyscy klienci będą nas widzieć pod nowym awatarem.

Polskie startupy, o których jeszcze nie słyszałeś

10
11.2013

Na profilu "Polskie startupy, o których jeszcze nie słyszałeś" pojawiła się krótka notka o Draft EYE:

https://www.facebook.com/1400632263482726/posts/1429424980603454

FAQ - czy klienci płacą za korzystanie z Draft EYE?

05
11.2013

Klienci zapraszani przez użytkowników nigdy nie będą płacić za korzystanie z Draft EYE, ewentualnym opłatom będą podlegać jedynie właściciele projektów. Dodatkowo e-maile klientów są wykorzystywane wyłącznie do informowania o zmianach w projektach, w których biorą udział.

Integracja z facebookiem

29
10.2013

Wdrożyliśmy funkcję zakładania konta i logowania przy pomocy Facebooka. Dodatkowo, dla Państwa wygody i bezpieczeństwa, podczas tworzenia konta w ten sposób, system generuje losowe hasło i wysyła je nowemu użytkownikowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zawsze istnieje alternatywna możliwość zalogowania się do Draft EYE bez pośrednictwa Facebooka (poprzez klasyczne podanie e-maila i otrzymanego hasła).

FAQ - czy właściciel może być uczestnikiem?

26
10.2013

Tak. W Draft EYE każda osoba prowadząca projekty, może być również uczestnikiem w projektach innych użytkowników. Ponieważ jako uczestnik projektu mamy ograniczoną funkcjonalność (tylko właściciel widzi pewne opcje), na etapie logowania należy zdecydować do którego rodzaju konta chcemy mieć dostęp. Po wprowadzeniu e-maila, jeśli system wykryje, że mamy oba rodzaje kont, pokaże nam dodatkowe pole wyboru 'Typ konta'.

Redesign, czyli zmieniamy się na lepsze

22
10.2013

Przez ostatnie tygodnie intensywnie pracowaliśmy nad kolejną odsłoną systemu. 
Przede wszystkim, całkowitej zmianie uległ wygląd aplikacji - jest przejrzyście i nowocześnie!
Dodatkowo sugerując się Państwa opiniami, część funkcjonalności i ekranów została zaprojektowana od nowa i przebudowana.
 
Powstała również dedykowana strona informacyjna. Oba elementy systemu są już dostępne pod adresami:
 
 
 
Dla bezpieczeństwa Państwa projektów, połączenie z aplikacją jest już w pełni szyfrowane (zielona kłódka w pasku przeglądarki).
Mamy nadzieję, że nowa wersja systemu spełni Państwa oczekiwania.
 
Zapraszamy do kontaktu (contact@drafteye.com lub formularz na serwisach)

Blog

20
10.2013

Witaj serdecznie. Założyliśmy tego bloga z myślą o użytkowikach Draft EYE. Będziemy tu odpowiadać na nurtujące Was pytania i opisywać nowe funkcje oraz kluczowe zmiany w systemie.
ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO

Draft EYE oferujemy zupełnie bezpłatnie! Przekonaj się sam o jego zaletach:

Podaj swoje dane:
Załóż bezpłatne konto

lub dołącz przez Facebook:Dołącz przez FacebookBĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu:Draft EYE na Facebooku

Copyright © 2023 Draft EYE
Polityka prywatności i cookies Regulamin Kontakt